Swingtrading

Swingtrading nybörjare

Swingtrading nybörjare.

Här följer viktig information till dig som är intresserad av finansmarknaden, aktiehandel, investeringar & trading.

Icke-kommersiell utbildningssatsning, för att ge kunskaper och vägleda dig hur du blir en lönsam investerare på börsen. Så att du lättare skall undvika förlora pengar. I beskrivningarna till respektive film, finns viktig information och fördjupningar. Att bli en lönsam investerare är synonymt med intellektuellt utmanande arbete som väntar. Det finns inga handikapp till att bli en framgångsrik investerare. Många börjar handla på finansmarknaderna innan de utbildat sig på universitetet. Vilket leder till att de flesta förlorar pengar, då det inte förstått allt. Gör man det rätt, så är man välutbildad i vetenskapen som tillämpas innan man börjar handla på finansmarknaden. Se steg 2 där förklarar jag övergripande om den vetenskapliga processen som tillämpas, för att kunna bli en lönsam investerare. Teknisk analys. Trading kurs och Trading kurser.

Finansmarknaden består av en jättestor global marknad, där köpare och säljare möts. En marknad som handlar finansiella instrument, så som exempelvis aktier, fonder, valutor osv. Sedan är det en del av marknaden som fokuserar på att försöka sälja produkter och tjänster till dom som är intresserade av att handla med finansiella instrument. Det är miljontals människor bara i Sverige. Det kan vara utbildningar, seminarium, signaler, analyser, kapitalförvaltning, böcker, hemsidor etc. Om du förstår allt på djupet, inser du även att nästan varenda en av ”the herd” även kallad flocken” dvs småsparare som inte utbildat sig i vetenskapen som tillämpas innan det börjar handla, förlorar pengar. Det flesta av dom går ett beklagligt öde till mötes. Blir deprimerade, skuldsatta, spelberoende, förlora sina besparingar etc. En del småsparare får värdeökningar i sina portföljer en begränsad tid med tur, men slås förr eller senare ut. Tack vare att det hade hoppet om mer värdeökning och att det inte utbildat sig innan. Sannolikt cirka 95-99,9% av alla småsparare förlorar pengar. Det betyder att du har minst 95% sannolikhet att du kommer vara en av dom, om du handlar innan du utbildat dig. Av alla personer som gör det rätt direkt från början, dvs så som kanalen guidar dig här. Så är det sannolikt mer än 95% som inte klarar det ändå. Med andra ord -Det är ytterst svårt. Vi tävlar om att finna en svag signal i en mycket brusig bakgrund. Motståndarna vi slåss mot är extraordinärt begåvade matematiker och civilingenjörer i Datateknik, vanligtvis anlitade av välbetalda institutioner, så som exempelvis Goldman Sachs, m.fl. När vi gör vår första trade,  är vi på samma marknad och vi slåss direkt mot dessa aktörer. Teknisk analys, Trading kurs, Trading kurser.

Mitt råd är att du avstår helt från att handla på finansmarknaderna innan du utbildat dig. Fler och fler blir bättre på att förklara hur processen går till, för att bli en lönsam professionell Investerare.

Spar du i indexfonder eller globalfonder, löper du samma oidentifierade risker så som med exemplen i filmen med aktieportföljerna och fonderna. Vi kan alltså inte veta hur allvarliga krascher som kommer i framtiden och när dom kommer. Eftersom vi bara kan identifiera prisrörelser ackurat kortsiktigt. Vi vet heller inte hur lång tid det tar för indexen med alla aktier att kanske återhämta sig. I ena exemplet i videon tog det 30 år för indexet att återhämta raset. Många aktier återhämtades inte alls. Det är alltså inte en självklarhet att indexen eller aktierna snabbt återhämtar krascherna eller för den delen trendar uppåt långsiktigt. Många av aktierna avnoterades också och blev värdelösa, företag gick i konkurs. Det vi vet däremot är att krascherna kommit många gånger genom historien, med oregelbundna och oförutsägbara mellanrum. Teknisk analys, Trading kurs, Trading kurser.

En tro, gissning eller magkänsla är subjektiv. Subjektiv är den som utgår från sina egna känslor och åsikter, leder med hög sannolikhet till allvarlig ekonomisk förlust. Rent krasst spelar du på lotto med ditt månadssparande/kapital på det viset. Du måste ha vetenskapliga bevis för att tjäna pengar och inte förlora dom, tillämpa statistisk validering, objektiv, giltigförklarad, mätbar, modell som bevis. Det är en del av den vetenskapliga processen som professionella lönsamma investerare tillämpar, för att kunna bli och vara lönsamma. Se steg 2 för vidare förklaring samt tillhörande utbildningslitteratur, skrivet av en professor. Teknisk analys, Trading kurs, Trading kurser.

Om en allvarligare börskrasch skulle komma i slutet av din sparhorisont kan dina pengar vara borta. Lika så om den sker om exempelvis 5 år. Ingen vet hur världen och ekonomin ser ut om 5 eller 30 år, det är bara gissningar. Ingen har bevis eftersom det enda sättet vi kan se in i framtiden med vetenskapliga bevis är kortsiktigt. På grund av att köpsignalen måste vara frekvent dvs återkomma minst 24 gånger per år för att vara statistiskt säkerställt, för att gå att använda i den vetenskapliga processen som följer för att bli lönsam. Aktiekursen påverkas mycket av världsekonomin, men eftersom vi inte kan läsa morgondagens ekonomiska nyheter i dag, måste vi tillämpa en vetenskaplig process för att förutsäga prisrörelser. Det gör vi i investeringar, vi förutsäger prisrörelser. Aktiekurser i realtid reflekterar det faktiska värdet på företaget, så länge köpare och säljare bildar marknaden.

Swingtrading nybörjare

Swingtrading nybörjare, aktier, investeringar & trading. Trading kurs. Aktiekunskap grundkurs, Daytrading system och Swing trading system. Aktiekunskap grundkurs och Aktier nybörjare, Trading kurser och Grundkurs aktier.

Nästan alla lönsamma Investerare är traders. Trading är en investering. Att trada på känsla går inte, då man inte gjort hela denna vetenskapliga process för att kunna bli lönsam. Den som tradar på känsla slås ut med en allvarlig ekonomisk förlust. Den här vetenskapliga avancerade processen lär du dig om du studerar civilingenjör i datateknik 300 hp. Man får räkna med att det tar cirka 10 000 timmar att lära sig denna vetenskapliga process. Den här processen är standard för professionella traders & investerare. För att klara göra hela den vetenskapliga stegvisa process själv & lönsamt behöver du ha skills motsvarande minst ett fyraårigt universitetsprogram. Det innefattar matematik genom calculus, linjär algebra. Bayesian statistik, datavetenskap med tonvikt på datastrukturer & algoritmer. Artificiell intelligens med betoning på praktiska tillämpningar. Modellering och simulering i allmänhet, med särskild tonvikt på tidsserier. För den som inte är insatt i denna vetenskapliga process, kan man förklara på ett enkelt sätt, det är en av jordens mest avancerade vetenskaper vi måste tillämpa för att bli lönsamma. Teknisk analys, Trading kurs, Trading kurser, Aktiekunskap grundkurs.

Den vänstra delen tillhör utvecklandet av trading systemet för att hitta en ackurat signal & den högra delen är processen hur du tradar signalen. Trading management systemet är en upprepad process mellan varje trade. Om du lyckas identifiera en signal, är det mycket viktigt att du håller den hemlig & inte berättar den för någon. Annars urholkas signalen successivt & slutar vara tillräckligt ackurat för att kunna tjäna pengar på den. Information som delas, reducerar framtida vinst. Modellen är uppbyggd av kvantifierade regler. Man får tänka reglerna som en formel, ekvation eller funktion. I filmserien simulerar jag i utbildande syfte bara för att visa hur ett backtest med indikatorer kan se ut för att eventuellt hitta en signal. Filmserien skall inte ses som ekonomisk rådgivning. Det flesta modeller som ser lönsamma & lovande ut i backtest, blir inte det. De klarar inte passera valideringen & vidare i stegen. Dessa är oanvändbara & man får då backa till baka och ändra regler och logik. Tradas dessa i alla fall, leder det till allvarlig ekonomisk förlust. Teknisk analys, Trading kurs, Trading kurser.

In order to compete successfully and profitably, you need the analysis skills equivalent of a minimum of a rigorous four-year university program. Specifics include:
• Linear algebra
• Calculus
• Probability
• Statistics

Best regards Howard

Rekommenderar läsa Dr Howards artikel om vilka skills som krävs för att kunna bli lönsam investerare. http://blueowlpress.com/system-development/skills/

Marknaden står inför stora förändringar. Det vetenskapliga området artificiell intelligens utvecklas i en enorm hastighet, komplexiteten ökar kraftigt från dag till dag. Den teknologiska singulariteten är sannolikt nära. Det lågt hängande frukterna plockas gradvis bort, genom att information delas och upptäcks. Detta sammantaget, leder till att du inom en mycket snar framtid bara kommer kunna identifiera signalerna via maskininlärning, tillämpar avancerad matematik. Så att du kan anpassa dig till förändringen & förbereda dig. Min rekommendation är därför att du ignorerar teknisk analys helt & istället satsar på att utbilda dig till civilingenjör i datateknik 300 hp med specialisering inom maskininlärning/artificiell intelligens. För att kunna ha en chans att hitta en signal som också klarar genomgå hela den vetenskapliga stegvisa processen för att kunna bli lönsam. Svårt att förstå orden som används? Här har du en ordlista http://www.buboaktieanalys.se/2016/09/02/ordlista-tradingtermer/

Swingtrading nybörjare

Swingtrading nybörjare, Swingtrading och Aktiekunskap grundkurs och Daytrading. Aktiekunskap, Grundkurs i aktier, investeringar och Trading kurs, Aktiekunskap grundkurs, Daytrading system och Swingtrading system. Aktiekunskap grundkurs och Aktier nybörjare, Trading kurser och Grundkurs aktier.

Signalen vi försöker identifiera i en mycket brusig bakgrund, är väldigt kortsiktig. I swingtrading handlar det om rörelser på ungefär 0,5% och i daytrading är dom ännu mindre. I swingtrading måste signalen återfinnas 24 gånger per år & i daytrading 2 gånger om dagen, för att vara statistiskt säkerställt, för att användas i den vetenskapliga processen för att bli lönsam. Lyckas du väl identifiera en signal så kan du nå avkastningar på ett par hudra procent eller mer. Då kan det räcka med att trada systemet 5 år, så kan du pensionera dig med en halv miljard eller mer. Howard Bandys böcker är det absolut bästa du kan hitta om du vill få en fördjupad förståelse för lönsamma investeringar. Skrivna på ett imponerande ackurat sätt. Howard har över 50 års erfarenhet av lönsam trading/investeringar och har varit professor i matematik & datavetenskap. Rekommenderar börja med den här boken samt bara köpa Howards böcker. Här skriver han om teknisk analys och den vetenskapliga processen i detalj, samt lär ut om maskininlärning. Boken är rätt stor och cirka 500 sidor av högkvalitativ information. 56 fullständigt beskrivna, färdiga, körbara och nedladdningsbara program ingår. https://www.amazon.com/Quantitative-Technical-Analysis-integrated-development/dp/0979183855

Jag hoppas du tar ditt förnuft tillfånga. Att du försöker tänka utan känslomässig påverkan, exempelvis drömmar om rikedom, imponerande texter eller prat som kan blockera förnuftigt tänkande. Försök se det mer objektivt och genomtänkt. Tillämpa kritiskt tänkande och lita inte på indirekt eller direkt kommersiell information. Teknisk analys, Trading kurs, Trading kurser.

Aktiekunskap grundkurs
Aktiekunskap grundkurs

Rekommenderar dig att börja med att se steg 1, information som du sannolikt behöver ta del av först.

Swingtrading nybörjare

Swingtrading nybörjare, Trading kurs, Aktiekunskap grundkurs, Daytrading system och Swingtrading system. Aktiekunskap grundkurs, Aktier nybörjare, Trading kurser och Grundkurs aktier.

Hela utbildningsserien finner du här: Bubo Aktieanalys & Utbildning

Aktiekunskap grundkurs i akiter, investeringar och trading.

Aktiekunskap grundkurs i aktier, investeringar och trading och Daytrading. Aktiekunskap, Grundkurs i aktier, investeringar och Trading kurs, Daytrading system och Swingtrading system. Aktiekunskap grundkurs och Aktier nybörjare, Trading kurser och Grundkurs aktier. Aktiekunskap grundkurs, Swingtrading, Aktiekunskap grundkurs och Daytrading. Aktiekunskap, Grundkurs i aktier, investeringar, Aktiekunskap grundkurs, Daytrading system och Swingtrading system. Aktiekunskap grundkurs och Aktier nybörjare, Trading kurser och Grundkurs aktier. Aktiekunskap grundkurs, Swingtrading och Aktiekunskap grundkurs och Daytrading. Aktiekunskap, Grundkurs i aktier och Trading kurs, Aktiekunskap grundkurs, Daytrading system, Swingtrading system. Swingtrading nybörjare, Swingtrading nybörjare. Swingtrading nybörjare, Swingtrading nybörjare, Swingtrading nybörjare. Swingtrading nybörjare. Swingtrading nybörjare.

 

Swingtrading nybörjare
Swingtrading nybörjare

 

Hela utbildningsserien finner du här: Bubo Aktieanalys & Utbildning

Swingtrading nybörjare, Swingtrading nybörjare, Swingtrading nybörjare. Swingtrading nybörjare. Swingtrading nybörjare, Swingtrading nybörjare. Swingtrading nybörjare, Swingtrading nybörjare. Swingtrading nybörjare, Swingtrading nybörjare. Swingtrading nybörjare.

 

(Visad 631 gånger, 1 visningar idag)