Aktiekunskap grundkurs

Aktiekunskap grundkurs

Aktiekunskap grundkurs

Här följer viktig information till dig som är intresserad av finansmarknaden, aktiehandel, investeringar & trading.

Det flesta börjar handla på finansmarknaderna innan de utbildat sig på universitetet. Detta resulterar i att det flesta förlorar pengar, då det inte förstått allt. Gör du det rätt, så är du välutbildad i vetenskapen som tillämpas innan du börjar handla på finansmarknaden. Finansmarknaden är en global marknad, där köpare & säljare möts. Där du kan handla med finansiella instrument. Det kan vara aktier, fonder, valutor etc. Många i marknaden fokuserar på att sälja produkter & tjänster till dom som är intresserade av att handla med finansiella instrument. Det kan vara utbildningar, seminarium, signaler, analyser, kapitalförvaltning, böcker, finansiella instrument, försäljning av företag etc. Nästan varenda en av ”the herd”, även kallad flocken, d.v.s. småsparare som inte utbildat sig i vetenskapen som tillämpas innan det börjar handla, förlorar pengar. Det flesta av dom går ett beklagligt öde till mötes. Förlorar sina besparingar, många blir deprimerade, skuldsatta, spelberoende etc. Somliga småsparare får värdeökningar i portföljerna en begränsad tid, med tur. Men slås tids nog ut i ekonomisk förlust. Tack vare att det hade hoppet om mer värdeökning samt att det inte utbildat sig innan. Sannolikt cirka 95-99,99% av alla småsparare förlorar pengar.

Det betyder att du har minst 95 % sannolikhet att du kommer förlora pengar & i framtiden ångra dig, om du handlar innan du utbildat dig. Av alla som gör det rätt direkt från början, så som kanalen guidar dig här. Så är det sannolikt mer än 95 % som inte klarar det i alla fall. Det är sålunda ytterst svårt. Vi tävlar om att identifiera en svag signal i en mycket brusig bakgrund. Våra motståndare är extraordinärt begåvade matematiker & civilingenjörer i datateknik, mestadels anlitade av välbetalda institutioner, så som exempelvis Goldman sachs, Two Sigma, PDT Partners, DRW m.fl. När vi gör vår första trade, är vi på samma marknad & tävlar direkt mot dessa aktörer. En signal eller information som delas, reducerar framtida vinst. Signalen identifieras med en vetenskaplig process. Trading är en vetenskaplig tävling.  Börsen är ett nollsummespel. Ett nollsummespel definieras genom en situation där en fördel som vunnits av en av två sidor, går förlorad av den andra.

En tro, gissning eller magkänsla är subjektiv. Subjektiv är den som utgår från känslor eller åsikter, leder med hög sannolikhet till allvarlig ekonomisk förlust. I själva verket spelar du på lotto, med ditt sparande/kapital på det viset. Du måste ha vetenskapliga bevis för att tjäna pengar & inte förlora dom. Tillämpa statistisk validering, objektiv, giltigförklarad, mätbar, modell (ram för vetenskapligt arbete) som bevis. Det är en del av den vetenskapliga processen som professionella lönsamma investerare tillämpar, för att kunna bli & vara lönsamma. I steg 2 ser du flödesschema över modellerna, med tillhörande utbildningslitteratur, skriven av en pensionerad dekan professor (högsta administrativa chef, ordinarie huvud-lärare & främsta forskare vid universitet).

Spar du i aktier, fonder, indexfonder, globalfonder etc. Innebär det samma risker som anges här & i filmen. Vi kan inte veta hur allvarliga krascher som kommer i framtiden eller vad priset på aktien sannolikt är om 6 månader. Vi vet heller inte hur lång tid det tar för indexen med alla aktier att kanske återhämta sig. I ena exemplet i videon tog det 30 år för index att återhämta raset. Många aktier återhämtades inte alls. Det är inte statistiskt sannolikt att indexen eller aktierna långsiktigt återhämtar krascherna eller för den delen trendar uppåt på sikt. Vetenskapligt kan vi inte identifiera sannolikheten. Många av aktierna avnoterades, blev värdelösa, företag gick i konkurs. Det vi vet däremot är att krascherna kommit många gånger genom historien, med oregelbundna & oförutsägbara tidsintervall. Om en allvarligare börskrasch kommer i slutet av din sparhorisont, kan dina pengar vara borta. Likaledes om exempelvis 5 år. Ingen vet hur världen och ekonomin ser ut om 5 eller 30 år, det är bara gissningar. Ingen har bevis eftersom det enda sättet vi kan se in i framtiden med vetenskapliga bevis, är kortsiktigt, p.g.a. att signalen måste återfinnas minst 24 gånger per år för att vara statistiskt säkerställt, för att kunna tillämpas i den vetenskapliga processen som följer för att bli lönsam. En signal inkluderar priset i realtid till en punkt i framtida pris.

Aktiekurser påverkas också av världsekonomin, men eftersom vi inte kan läsa morgondagens ekonomiska nyheter i dag, måste vi tillämpa en vetenskaplig process för att förutsäga priset. Det gör vi i investeringar, vi förutsäger framtida pris. Nästan alla lönsamma Investerare är traders. Trading är en investering. Aktiekurser i realtid reflekterar det faktiska värdet på företaget, så länge köpare & säljare utgör marknaden. Min rekommendation är således att du avstår helt från att handla på finansmarknaden, innan du utbildat dig.

Aktier för nybörjare

Det går inte att trada lönsamt på så kallad ”känsla”, då du inte tillämpat denna vetenskapliga process för att kunna bli lönsam. Tradar du på känsla slås du ut med en allvarlig ekonomisk förlust. Den vetenskapliga avancerade processen lär du dig om du studerar civilingenjör i datateknik 300 hp. Du får räkna med att det tar cirka 10 000 timmar att lära dig detta. Den här vetenskapliga processen är standard för professionella traders & investerare. För att du ska klara göra hela den vetenskapliga stegvisa process själv & lönsamt behöver du ha skills motsvarande minst ett fyraårigt universitetsprogram. Det innefattar matematik genom Calculus, Linjär algebra. Bayesiansk statistik, datavetenskap med tonvikt på datastrukturer & algoritmer. Artificiell intelligens med betoning på praktiska tillämpningar. Modellering och simulering i allmänhet, med särskild tonvikt på tidsserier.
För den som inte är insatt i denna vetenskapliga process, kan man förklara på ett enkelt sätt, det är en av jordens mest sofistikerade vetenskaper vi måste tillämpa för att bli lönsamma. Nivån kan liknas med raketforskning. Här kan du läsa för att få en uppfattning. http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8915554&fileOId=8915831

Den vänstra delen i bilden som illustrerar flödesschemat i videon (steg 2), tillhör utvecklandet av trading systemet för att hitta en ackurat signal & den högra delen är processen hur du tradar signalen. Trading management systemet är en upprepad process mellan varje trade. Lita inte på konsulter. Information som delas, reducerar framtida vinst. Modellen är uppbyggd av matematik. Du får tänka reglerna som en formel, ekvation eller funktion. I filmserien simulerar jag i utbildande syfte bara för att visa hur ett backtest med indikatorer kan se ut för att inte hitta en signal. Filmserien skall inte ses som ekonomisk rådgivning. Det flesta modeller som ser lönsamma & lovande ut i backtest, blir inte det. Det klarar inte passera valideringen & vidare i stegen. Dessa modeller är oanvändbara, man får då backa tillbaka, ändra regler & logik. Tradas dessa i alla fall, leder det till allvarlig ekonomisk förlust.
By the mid 1990s, the easy techniques had been discovered, exploited, and shared. The markets became much more efficient, the trends shorter in length and profit.  Signals became weaker and weaker. Well funded trading houses hired graduate-level mathematicians, equipped trading rooms with powerful high speed work stations, and developed sophisticated software to detect ever fainter signals to trade ever more efficient markets. In order to compete successfully and profitably, you need the analysis skills equivalent of a minimum of a rigorous four-year university program.
Specifics include:
• Linear algebra
• Calculus
• Probability
• Statistics
Best regards Howard
Rekommenderar att du läser Dr Howards artikel om vilka skills som krävs för att du ska kunna bli en lönsam investerare. http://blueowlpress.com/system-development/skills/
Marknaden står inför stora pågående förändringar. Det vetenskapliga området artificiell intelligens utvecklas i en enorm hastighet (nära exponentiell förändringstakt). Den teknologiska singulariteten är sannolikt nära. Det högt hängande frukterna plockas gradvis bort, genom att information delas & upptäcks. Allt detta sammantaget har lett till att du som läsare bara kan identifiera signalerna via maskininlärning, tillämpar sofistikerad matematik. Så att du kan anpassa dig och inte låta dig lockas av manipulativ säljande information.  Min rekommendation är således att du ignorerar teknisk analys helt & istället utbildar dig till civilingenjör i datateknik 300 hp med specialisering inom maskininlärning, artificiell intelligens. För att kunna få en chans att hitta en signal som klarar genomgå hela den vetenskapliga stegvisa processen för att kunna bli lönsam.
Howard Bandys böcker är det absolut bästa du kan hitta om du vill få en fördjupad förståelse för lönsamma investeringar. Skrivna på ett imponerande ackurat sätt. Howard har över 50 års erfarenhet av lönsam trading/investeringar.
Howard är pensionerad (emeritus) professor i matematik & datavetenskap. Rekommenderar börja med den här boken samt bara köpa Howards böcker. Här skriver han om teknisk analys & den vetenskapliga processen i detalj, samt lär ut om maskininlärning. 500 sidor med högkvalitativ information. 56 fullständigt beskrivna, färdiga, körbara & nedladdningsbara program ingår. https://www.amazon.com/Quantitative-Technical-Analysis-integrated-development/dp/0979183855
Om det påträffas ord som du inte riktigt förstår, finns här en ordlista. http://www.buboaktieanalys.se/2016/09/02/ordlista-tradingtermer/

Vår uppgift som Investerare är att identifiera ett frekvent konsekvent ihållande mönster i prisdataserien. Antingen via indikatorer eller maskininlärning (numera bara maskininlärning). Som fick priset att röra sig i den aktie, råvara, valuta eller index vi vill handla i. Definiera mönstret exakt med matematik, logik och de olika entry och exit teknikerna. Signalen skall identifieras i historisk data, i minst 10 år. För att sedan klara genomgå hela den vetenskapliga processen för att kunna bli lönsam. Här följer lite olika entry/exit tekniker. MOO order, entry eller exit exakt i öppning (open). MOC order, entry eller exit exakt i stängning (close). Intraday on limitorder, entry eller exit vid en definierad tid. Exempelvis exakt 15 min efter öppning (open). Exit kan också ske efter definierad tid. Exempelvis efter 4 candlesticks (maximum holdingperiod). Exit kan också ske vid en exakt nivå, (maximum loss stop, trailing stop, profit level). Exit kan även ske med logik. När ytterligare vinst är osannolikt. Exempelvis ett definierat mönster indikerar att ytterligare vinst är osannolikt. Exempelvis som i steg 3 & 6. Teknikerna kan också kombineras. Exempelvis, exit av de som kommer först. Profit 0,5 % eller exit efter 5 candlesticks.

De mönster/information i prisdataserien som du definierar med matematik i historisk prisdata och som klarar genomgå hela den vetenskapliga processen (se steg 2) kommer fortsätta återfinnas i framtida prisdataserier (nothing stays the same for long).

Den svaga signalen vi försöker identifiera i en extremt brusig bakgrund, är väldigt kortsiktig. I swingtrading handlar det om rörelser på ungefär 0,5% och i daytrading är dom ännu mindre. I swingtrading måste signalen återfinnas 24 gånger per år & i daytrading 2 gånger om dagen, för att vara statistiskt säkerställt, för att användas i den vetenskapliga processen för att bli lönsam.

Lyckas du, är den ekonomiska belöningen extremt hög.

Jag hoppas du tar ditt förnuft tillfånga. Att du försöker tänka utan känslomässig påverkan, exempelvis drömmar om rikedom, imponerande texter eller prat som kan blockera förnuftigt tänkande. Försök se det mer objektivt & genomtänkt. Tillämpa kritiskt tänkande & lita inte på indirekt eller direkt kommersiell information.

Aktiekunskap grundkurs

 

Aktiekunskap grundkurs
Aktiekunskap grundkurs

Rekommenderar dig att börja med att se steg 1, information som du sannolikt behöver ta del av först.

Aktiekunskap grundkurs

Grundkurs i aktier, investeringar, Trading kurs, Aktiekunskap grundkurs, Daytrading system och Swingtrading system. Aktiekunskap grundkurs, Aktier nybörjare, Trading kurser och Grundkurs aktier.

Hela utbildningsserien finner du här: Bubo Aktieanalys & Utbildning

Aktiekunskap grundkurs i akiter, investeringar och trading.

Aktiekunskap grundkurs i aktier, investeringar och trading och Daytrading. Aktiekunskap, Grundkurs i aktier, investeringar och Trading kurs, Daytrading system och Swingtrading system. Aktiekunskap grundkurs och Aktier nybörjare, Trading kurser och Grundkurs aktier. Aktiekunskap grundkurs, Swingtrading, Aktiekunskap grundkurs och Daytrading. Aktiekunskap, Grundkurs i aktier, investeringar, Aktiekunskap grundkurs, Daytrading system och Swingtrading system. Aktiekunskap grundkurs och Aktier nybörjare, Trading kurser och Grundkurs aktier. Aktiekunskap grundkurs, Swingtrading och Aktiekunskap grundkurs och Daytrading. Aktiekunskap, Grundkurs i aktier och Trading kurs, Aktiekunskap grundkurs, Daytrading system, Swingtrading system.  Aktier nybörjare, Trading kurser och Grundkurs aktier. Teknisk analys, aktier.

 

(Visad 1 683 gånger, 1 visningar idag)