Ordlista tradingtermer

Ordlista trading termer.

Trading termer – Ordlista
Backtest = Den process som vi tillämpar för att se lönsamheten i ett system.  Konkret exempel finns i steg 3 och 6.
Bars = Grafisk visualisering av prisdataserier. Visar öppningsnivån, högsta nivån, lägsta nivån och vart priset stänger. Konkret exempel steg 4.
Best estimate = trades som ska tas, där den bästa uppskattningen av tradingsystemets framtida prestanda identifieras. Se steg 2.
Breakout = En position som bryter över eller under högsta eller lägsta i en angiven tid. Konkret exempel steg 7.
Candlesticks = Grafisk visualisering av prisdataserier i form av ljusliknande grafik. Visar öppningsnivån, högsta nivån, lägsta nivån och vart priset stänger. Konkret exempel steg 1, 3, 4, 6, & 7.
Close = Var priset stänger. Konkret exempel steg 4.
Data mining = Söker efter mönster i dataserier.
Day trading = Handlar endast signaler baserat på intradagsdata och har aldrig position över natten.  Konkret exempel finns i steg 7.
Distans = Avståndet mellan två angivna punkter. Konkret exempel steg 7.
Drawdown =  Serie av förluster. Från toppen till botten genom värdeminskningen. Konkret exempel steg 3 & 6.
Entry / exit = när du tar position / när du stänger positionen. Konkret exempel steg 3,6 & 7.
End of day data = Prisdata som visar priset endast efter att marknaden stängt. Se steg 4.
Expertkonsult = Howard Bandy fungerar som en trading expertkonsult.
Equity curve = Värdet över ditt tradingkonto visualiserat grafiskt. Konkret exempel steg 3 & 6.
Frekvent = Ofta.Ofta.  Konkret exempel steg 2, 3, 4, 5, 6, & 7
High = Högsta noteringen i en candlestick eller angiven tidsintervall. Konkret exempel steg 4 & 7.
Historiacal data = Prisdata bakåt i tiden. Konkret exempel steg 1, 3, 4, 6, & 7.
Holding period = Från att du tar positionen till dess att du säljer positionen.
Indikatorer = Samlingsnamn för matematisk kalkylering baserat på prisdata, där värdet är av vikt. Exempelvis Macd, RSI. Konkret exempel steg 3, 4,  6, & 7.
Intra day = Prisdata som är kortare än mellan öppning och stängning samma dag. Konkret exempel steg 7.
Intraday on limit order = Entry eller exit vid en specifik nivå eller tid. Konkreta exempel finns i steg 3, 4, 6 & 7.
Jämviktspendling = Priset rör sig upp och ner kring en jämvikt. Se steg 4 & 6.
Korrelation = Statistisk mätning över likheter över två data serier. Se steg 9.
Kvantifiera  = Regelbasera med siffror, matematiska kalkyleringar baserat på prisdatan.
Kvantitativ teknisk analys = Avancerad matematik och teknisk analys.
Long = En position att priset skall stiga Konkreta exempel steg 3, 6, & 7.
Low = Lägsta noteringen i en candlestick. Eller angiven tidsintervall. Konkret exempel steg 4.
Mindset = Tankesätt. Konkret exempel se steg 1, 2 & 7.
MOC order = Entry eller exit exakt i stängning. Konkreta exempel finns i steg 3, 4, & 6.
Monte carlo = En teknik som tillämpas i Validering som använder slumpmässig data för att mäta stabilitet. Se steg 2 & 9.
MOO order = Entry eller exit exakt i öppning. Konkreta exempel finns i steg 3, 4 & 6.
Mönster = Prisdataserien innehåller information/mönster som vi ska försöka identifiera med kvantifierade regler. Konkreta exempel finns i steg 2, 3, 4, 6, & 7.
Open  = Var priset öppnar. Konkret exempel steg 4.
Popup notiser = tips, viktiga fördjupningar ligger numera under filmerna i beskrivningen till respektive film.
Position size  = Hur stor position du ska ta av dit trading konto, kalkyleras utifrån hur föregående trades presterat och de tillhör inte modellen för regler och logik som identifierar signalen för köp och sälj. Se steg 2 och 9.
Profit potential = Den kalkylerade förväntade avkastningen på nästa trade. Se steg 2.
Range = En definierad distans i definierad tidsintervall.  Konkreta exempel steg 4 & 7.
Real time = Prisdata utan tidsfördröjning.
Risk = Se filmen Four faces of risk på youtube.
Standard deviation = Är ett statistiskt mått på hur mycket en samling mätdata avviker från medelvärdet. Ett lågt värde indikerar att data punkterna ligger nära medlet. Motsatsen för ett högt värde. Konkret exempel steg 7.
Short = En position att priset skall falla. Konkret exempel steg 7.
Signal = Ett trading system genererar signaler för entry/exit efter de angivna reglerna som definierar ett vinnande frekvent mönster i prisdataserien. Vinnande mönster som finns att identifiera i historisk prisdata kommer fortsätta att återfinnas i framtida prisdataserier. Konkreta exempel finns i steg 2, 3, 4, 6, & 7.
Statistisk edge = Vass kant i knivbladet, vårt vapen i slagfältet mot alla andra. Vår uppgift som trader är att finna en gömd signal ibland mycket brus, som vi ska identifiera och definiera. Ett frekvent ihållande mönster i priset som ger fler vinster än förluster och som klarar genomgå alla stegen (se filmen steg 2)
Statistisk signifikans = statistisk säkerställt. I swingtrading skall du identifiera signalen cirka 2 gånger i månaden och till daytrading cirka 2 gånger om dagen.
Stop loss = Exit. Konkreta exempel steg 3, 6, & 7.
Strategi = Ej komplett tradingsystem, leder bara till ekonomisk förlust.
Swing trading = Handlar signaler baserat på dagsdata och ibland även intradagsdata. Kan ha positionen över natten. Konkret exempel finns i steg 3 & 6.
Teknisk analys = Samlingsnamn för grafisk information. Se steg 4.
Tidsintervall = Angiven distans mellan två punkter i prisdataserien. Konkret exempel steg 7.
Trading/investing = Se steg 1 och 2.
Trading system = komplett tradingsystem som är validerat med tillhörande trading management system.  Se steg 2.
Traling stop = Stop loss som följer med en angiven distans från entry. Konkret Exempel steg 7.
Trend = Ihållande rörelse åt någon riktning. Konkreta exempel se steg 3, 4, 6 & 7.
Urholka = Gör kniven slö. Minskar effekten. Se steg 2.
Validering = Den process som använder statistiska tekniker för att mäta sannolikheten att systemet kommer vara vinstgivande i framtiden.  Se steg 2 och 9.
Walk forward = En stegvis upprepad process där varje steg tillämpar många alternativa modeller och rangordnar dom för att hitta den bästa modellen. Detta tillämpas för att fastställa sannolikheten att systemet kommer vara vinstgivande i framtiden. Se steg 2 och 9.
Rekommenderar dig att börja med att se den här filmen för att få en mycket bra grund i aktiekunskap samt hur finansmarknaden fungerar, kunskap du behöver först. 
Önskar dig lycka till!
Med vänlig hälsning Bubo
Trading termer
Trading termer
Trading termer

 

trading termer
Ordlista trading termer finner du här.

 

 

 

 

 

(Visad 3 261 gånger, 1 visningar idag)