Teknisk analys

Teknisk analys

Teknisk analys, är ett samlingsnamn för grafisk information.  Här följer viktig information till dig som är intresserad av finansmarknaden, aktiehandel, investeringar & trading. Icke-kommersiell utbildningssatsning, för att ge kunskaper och vägleda dig hur du blir en lönsam investerare på börsen. Så att du lättare skall undvika förlora pengar. I beskrivningarna till respektive film, finns viktig…

Ordlista tradingtermer

Tradingtermer

Backtest = Den process som vi tillämpar för att se lönsamheten i ett system.  Konkret exempel finns i steg 3 och 6. Bars = Grafisk visualisering av prisdataserier. Visar öppningsnivån, högsta nivån, lägsta nivån och vart priset stänger. Konkret exempel steg 4. Best estimate = trades som ska tas, där den bästa uppskattningen av tradingsystemets framtida prestanda identifieras….

Aktiekunskap grundkurs

Aktiekunskap grundkurs

Aktiekunskap grundkurs Här följer viktig information till dig som är intresserad av finansmarknaden, aktiehandel, investeringar & trading. Icke-kommersiell utbildningssatsning, för att ge kunskaper och vägleda dig hur du blir en lönsam investerare på börsen. Så att du lättare skall undvika förlora pengar. I beskrivningarna till respektive film, finns viktig information och fördjupningar. Att bli en…