Daytrading & Swingtrading

Daytrading & Swingtrading

Daytrading & Swingtrading Komplett Gratis Utbildning Online.

Daytrading & Swingtrading
Daytrading & Swingtrading

Seriös utbildningssatsning för att utbilda & coacha fram lönsamma investerare och traders. Helt komplett aktieutbildning på Youtube. För dig med intresse för aktier, fonder, aktiehandel, investeringar, teknisk analys, quantitative trading, trading system, maskininlärning, trading management, swingtrading & daytrading. För att omvandla icke lönsamma investerare och traders, till att blomma ut intellektuellt och vidareutveckla dig till en lönsam investerare och trader. Den som klarar den här utbildningen, kan tjäna upp mot en halv miljard kronor, eller mer. Teknisk analys är ett samlingsnamn för grafisk information. Väldigt många har fel uppfattning om teknisk analys, eftersom de som visas på många platser på internet inte fungerar. Då de inte uppfyller kraven för vad som är statistisk signifikant eller är inte tillräckligt exakt för att kunna testas vetenskapligt. Jag har satt i hop en utbildningsserie, där jag går in på djupet och förklarar allt du behöver för att du ska bli en lönsam investerare eller trader och vad du ska fokusera på, som verkligen fungerar, har statistisk signifikans och predictive power!

I steg 2 visar jag en flowchart på de 14 stegen som krävs för lönsamma investeringar och trading, i steg 3 visar jag flera olika signaler mellan 70-75% sannolikhet som du kan utveckla vidare till något eget. I steg 4 pratar jag allmänt om teknisk analys. Jag har även lagt in texter under respektive film, med ideér, fördjupningar samt viktig information. Som du kan jobba vidare med, tillsammans med de olika entry & exit teknikerna som nämns i både steg 3 och steg 4. I steg 6 visar jag två trading strategier som har 76 respektive 73 % sannolikhet som du kan experimentera vidare med för att identifiera din egna edge. Pratar även om maskininlärning & ger viktiga tips kring detta. I Steg 7 visar jag en daytrading teknik baserat på matematisk kalkylering som du också kan experimentera vidare med, för att identifiera din egna edge i marknaden. I steg 8 pratar jag om psykologin, sociologin samt pedagogiken till success. I steg 9 pratar jag om världens bästa böcker för investerare och traders. Rekommenderar dig att börja med att se steg 1, kunskap du behöver först och är väldigt viktig. Glöm inte också att läsa texterna under alla filmerna i själva beskrivningarna till respektive film, för fler tips, information, idéer samt fördjupningar som du kan utveckla dig vidare med för att verkligen bli lönsam!

 

Hela utbildningsserien finner du här: Bubo Aktieanalys & Utbildning