Research

Matematik, statistik, datorvetenskap, artificiell intelligens, modellering och simulering.