Det vetenskapliga området artificiell intelligens utvecklas i en enorm hastighet (nära exponentiell förändringstakt). Den teknologiska singulariteten är sannolikt nära. Det högt hängande frukterna plockas gradvis bort, genom att information delas & upptäcks. Allt detta sammantaget har lett till att du som läsare bara kan identifiera signalerna via maskininlärning, tillämpar sofistikerad matematik. Så att du kan anpassa dig och inte låta dig lockas av manipulativ säljande information.

Om du vill utbilda dig till en trader/investerare på universitetet, skall du studera. Machine learning. The basis for machine learning includes mathematics, statistics, computer science, artificial intelligence, modeling, and simulation. Math through calculus and linear algebra. Bayesian statistics. Computer science with an emphasis on data structures and algorithms. Artificial intelligence with an emphasis on practical applications. Modeling and simulation in general, with special emphasis for time series. Rekommenderar utbildningen Civilingenjör datateknik med specialisering mot artificiell intelligens 300hp.

Börsen är ett nollsummespel. Ett nollsummespel definieras genom en situation där en fördel som vunnits av en av två sidor, går förlorad av den andra.