Teknisk analys

Teknisk analys

Teknisk analys, är ett samlingsnamn för grafisk information.  Här följer viktig information till dig som är intresserad av finansmarknaden, aktiehandel, investeringar & trading. Att bli en lönsam investerare är synonymt med intellektuellt arbete. Det finns inga handikapp till att bli en lönsam investerare. Det flesta börjar handla på finansmarknaderna innan de utbildat sig på universitetet….

Ekonomisk ordlista

Ekonomisk ordlista

Ekonomisk ordlista Algoritm = Matematisk instruktionsföljd. Artificiell intelligens = Även kallad rekursion intelligens. AI Syftar på forskning och accelererande utveckling av modeller baserat på hur hjärnan fungerar hos människor och andra djur. Forskare tänker på den mänskliga hjärnan som en mycket komplex, olinjär och parallell dator eller inlärande informationsbehandlingssystem som kan utföra mycket komplexa uppgifter. Hjärnan observerar…

Aktiekunskap grundkurs

Aktiekunskap grundkurs

Aktiekunskap grundkurs Här följer viktig information till dig som är intresserad av finansmarknaden, aktiehandel, investeringar & trading. Att bli en lönsam investerare är synonymt med intellektuellt arbete. Det finns inga handikapp till att bli en lönsam investerare. Det flesta börjar handla på finansmarknaderna innan de utbildat sig på universitetet. Detta resulterar i att det flesta…