01252018-News-Finger-Nose-Stroke-ISC_WP

Hur intellektuellt begåvad är du?

Här är ett IQ test som påminner lite om de professionella IQ testen som psykologer använder världen över. De professionella testen mäter dock fler områden, jämför bara med din egen ålder och är påverkat av utbildningsnivån. Testa gärna själv här. http://iq-test.illvet.se/#/intro Här kan du också läsa om IQ-värdets olika nivåer http://www.se.iqtester.eu/artiklar-om-iq/iq-vaerdets-nivaer.html Som jag ser begåvning kan man vara…