Vad är kvantitativ analys?

Omxs30 utrbrott över maj toppen.

Som jag ser de är de dålig tajming att gå lång i samband med motstånds klustret Omxs30 befinner sig i,  för stor risk. Bättre att komma in på positiva signaler efter en rekyl. Nästa motstånd är zonen mellan 1420-1430. Positivt så länge 1370 är intakt med chans på test av motståndszonen 1420-1430. Flyttar upp nivån…

Sesongsmönster Omxs30

Säsongsmönster på Omxs30

Börsen har historiskt haft ett tydligt säsongsmönster när det gäller månadsavkastningar och svängighet. Från och med hösten/vinterns ankomst fram till bolagsstämmorna i april/maj är det ofta den starkaste börsperioden.  Sommaren och en bit in på hösten är ofta en svagare börsperiod. Enskilda år kan avvikelserna givetvis vara stora, men mönstret är ändå tydligt över tiden. I…