1

Säsongsmönster Omxs30

Börsen har historiskt haft ett tydligt säsongsmönster när det gäller månadsavkastningar och svängig het. Från och med hösten/vinterns ankomst fram till bolagsstämmorna i april/maj är det ofta den starkaste börsperioden.  Sommaren och en bit in på hösten är ofta en svagare börsperiod. Enskilda år kan avvikelserna givetvis vara stora, men mönstret är ändå tydligt över tiden….

Sesongsmönster Omxs30

Säsongsmönster på Omxs30

Börsen har historiskt haft ett tydligt säsongsmönster när det gäller månadsavkastningar och svängighet. Från och med hösten/vinterns ankomst fram till bolagsstämmorna i april/maj är det ofta den starkaste börsperioden.  Sommaren och en bit in på hösten är ofta en svagare börsperiod. Enskilda år kan avvikelserna givetvis vara stora, men mönstret är ändå tydligt över tiden. I…