Promise Of Spring HD Desktop Background

Aktieskola – del 1 – Investeraren

Aktieskola för nybörjare. Komplett aktieutbildning online. Komplett aktieutbildning på Youtube! För dig med intresse för aktier, fonder, aktiehandel, investeringar, teknisk analys, quantitative trading, trading system, trading management system, swingtrading & daytrading. För att omvandla icke lönsamma investerare och traders, till att blomma ut intellektuellt och vidareutveckla dig till en lönsam investerare och trader. Den som…

1

Säsongsmönster Omxs30

Börsen har historiskt haft ett tydligt säsongsmönster när det gäller månadsavkastningar och svängig het. Från och med hösten/vinterns ankomst fram till bolagsstämmorna i april/maj är det ofta den starkaste börsperioden.  Sommaren och en bit in på hösten är ofta en svagare börsperiod. Enskilda år kan avvikelserna givetvis vara stora, men mönstret är ändå tydligt över tiden….