Teknisk analys

Teknisk analys, är ett samlingsnamn för grafisk information. 

Här följer viktig information till dig som är intresserad av finansmarknaden, aktiehandel, investeringar & trading. Att bli en lönsam investerare är synonymt med intellektuellt arbete. Det finns inga handikapp till att bli en lönsam investerare. Det flesta börjar handla på finansmarknaderna innan de utbildat sig på universitetet. Detta resulterar i att det flesta förlorar pengar, då det inte förstått allt. Gör du det rätt, så är du välutbildad i vetenskapen som tillämpas innan du börjar handla på finansmarknaden.

Finansmarknaden är en global marknad, där köpare & säljare möts. En marknad där du kan handla med finansiella instrument. Det kan vara aktier, fonder, valutor etc. En del av marknaden fokuserar på att sälja produkter och tjänster till dom som är intresserade av att handla med finansiella instrument. Det kan vara utbildningar, seminarium, signaler, analyser, kapitalförvaltning, böcker, hemsidor, finansiella instrument etc. Nästan varenda en av ”the herd”, även kallad flocken, d.v.s. småsparare som inte utbildat sig i vetenskapen som tillämpas innan det börjar handla, förlorar pengar. Det flesta av dom går ett beklagligt öde till mötes. Förlorar sina besparingar, många blir deprimerade, skuldsatta, spelberoende etc. Somliga småsparare får värdeökningar i portföljerna en begränsad tid, med tur. Men slås förr eller senare ut i ekonomisk förlust. Tack vare att det hade hoppet om mer värdeökning samt att det inte utbildat sig innan. Sannolikt cirka 95-99,9 % av alla småsparare förlorar pengar. Det betyder att du har minst 95 % sannolikhet att du kommer vara en av dom, om du handlar innan du utbildat dig. Av alla personer som gör det rätt direkt från början, så som kanalen guidar dig här. Så är det sannolikt mer än 95 % som inte klarar det i alla fall. Det är sålunda ytterst svårt. Vi tävlar om att identifiera en svag signal i en mycket brusig bakgrund. Våra motståndare är extraordinärt begåvade matematiker & civilingenjörer i datateknik, mestadels anlitade av välbetalda institutioner, så som exempelvis Goldman sachs, Two Sigma, PDT Partners, DRW m.fl. När vi gör vår första trade, är vi på samma marknad & tävlar direkt mot dessa aktörer. En signal eller information som delas, reducerar framtida vinst. Signalen identifieras med en vetenskaplig process. Trading är en vetenskaplig tävling.

En tro, gissning eller magkänsla är subjektiv. Subjektiv är den som utgår från sina egna känslor eller åsikter, leder med hög sannolikhet till allvarlig ekonomisk förlust. I själva verket spelar du på lotto, med ditt sparande/kapital på det viset. Du måste ha vetenskapliga bevis för att tjäna pengar & inte förlora dom. Tillämpa statistisk validering, objektiv, giltigförklarad, mätbar, modell (ram för vetenskapligt arbete) som bevis. Det är en del av den vetenskapliga processen som professionella lönsamma investerare tillämpar, för att kunna bli och vara lönsamma. I steg 2 ser du flödesschema över modellerna, med tillhörande utbildningslitteratur, skriven av en professor (ordinarie huvud-lärare och främsta forskare vid universitet).

Spar du i aktier, fonder, indexfonder, globalfonder etc. Innebär det samma risker som anges här & i filmen. Vi kan inte veta hur allvarliga krascher som kommer i framtiden eller vad priset på aktien sannolikt är om 6 månader. Vi vet heller inte hur lång tid det tar för indexen med alla aktier att kanske återhämta sig. I ena exemplet i videon tog det 30 år för index att återhämta raset. Många aktier återhämtades inte alls. Det är inte statistiskt sannolikt att indexen eller aktierna långsiktigt återhämtar krascherna eller för den delen trendar uppåt på sikt. Vetenskapligt kan vi inte identifiera sannolikheten. Många av aktierna avnoterades, blev värdelösa, företag gick i konkurs. Det vi vet däremot är att krascherna kommit många gånger genom historien, med oregelbundna & oförutsägbara tidsintervall. Om en allvarligare börskrasch kommer i slutet av din sparhorisont, kan dina pengar vara borta. Likaledes om exempelvis 5 år. Ingen vet hur världen och ekonomin ser ut om 5 eller 30 år, det är bara gissningar. Ingen har bevis eftersom det enda sättet vi kan se in i framtiden med vetenskapliga bevis är kortsiktigt. På grund av att signalen måste återfinnas minst 24 gånger per år för att vara statistiskt säkerställt, för att kunna tillämpas i den vetenskapliga processen som följer för att bli lönsam. En signal inkluderar priset i realtid till en punkt i framtida pris.

Aktiekursen påverkas mycket av världsekonomin, men eftersom vi inte kan läsa morgondagens ekonomiska nyheter i dag, måste vi tillämpa en vetenskaplig process för att förutsäga priset. Det gör vi i investeringar, vi förutsäger framtida pris. Nästan alla lönsamma Investerare är traders. Trading är en investering. Aktiekurser i realtid reflekterar det faktiska värdet på företaget, så länge köpare & säljare utgör marknaden. Min rekommendation är att du avstår helt från att handla på finansmarknaderna, innan du utbildat dig.

Teknisk analys akiter

Teknisk analys aktier, icke-kommersiell utbildningssatsning i aktier, investeringar & trading. För att vägleda dig hur du blir en lönsam investerare på börsen.  

Det går inte att trada lönsamt på så kallad ”känsla”, då du inte tillämpat denna vetenskapliga process för att kunna bli lönsam. Tradar du på känsla slås ut med en allvarlig ekonomisk förlust. Den vetenskapliga avancerade processen lär du dig om du studerar civilingenjör i datateknik 300 hp. Du får räkna med att det tar cirka 10 000 timmar att lära dig detta. Den här vetenskapliga processen är standard för professionella traders & investerare. För att du ska klara göra hela den vetenskapliga stegvisa process själv & lönsamt behöver du ha skills motsvarande minst ett fyraårigt universitetsprogram. Det innefattar matematik genom calculus, linjär algebra. Bayesian statistik, datavetenskap med tonvikt på datastrukturer & algoritmer. Artificiell intelligens med betoning på praktiska tillämpningar. Modellering och simulering i allmänhet, med särskild tonvikt på tidsserier. För den som inte är insatt i denna vetenskapliga process, kan man förklara på ett enkelt sätt, det är en av jordens mest avancerade vetenskaper vi måste tillämpa för att bli lönsamma. Teknisk analys, Trading kurs, Trading kurser, Aktiekunskap grundkurs.

Den vänstra delen tillhör utvecklandet av trading systemet för att hitta en ackurat signal & den högra delen är processen hur du tradar signalen. Trading management systemet är en upprepad process mellan varje trade. Lita inte på konsulter. Information som delas, reducerar framtida vinst. Modellen är uppbyggd av matematik. Du får tänka reglerna som en formel, ekvation eller funktion. I filmserien simulerar jag i utbildande syfte bara för att visa hur ett backtest med indikatorer kan se ut för att sannolikt inte hitta en ackurat signal. Filmserien skall inte ses som ekonomisk rådgivning. Det flesta modeller som ser lönsamma & lovande ut i backtest, blir inte det. Det klarar inte passera valideringen & vidare i stegen. Dessa är oanvändbara & man får då backa till baka och ändra regler och logik. Tradas dessa i alla fall, leder det till allvarlig ekonomisk förlust. Teknisk analys, Trading kurs, Trading kurser.

In order to compete successfully and profitably, you need the analysis skills equivalent of a minimum of a rigorous four-year university program. Specifics include:
• Linear algebra
• Calculus
• Probability
• Statistics

Best regards Howard

Rekommenderar att du läser Dr Howards artikel om vilka skills som krävs för att du ska kunna bli en lönsam investerare. http://blueowlpress.com/system-development/skills/

Marknaden står inför stora förändringar. Det vetenskapliga området artificiell intelligens utvecklas i en enorm hastighet, komplexiteten ökar succesivt från dag till dag. Den teknologiska singulariteten är sannolikt nära. De lågt hängande frukterna plockas gradvis bort, genom att information delas och upptäcks. Detta sammantaget, leder till att du inom en mycket snar framtid bara kommer kunna identifiera signalerna via maskininlärning, tillämpar avancerad matematik. Så att du kan anpassa dig till denna förändring redan nu. Min rekommendation är således att du ignorerar teknisk analys helt & istället satsar på att utbilda dig till civilingenjör i datateknik 300 hp med specialisering inom maskininlärning, artificiell intelligens. För att kunna ha en chans att hitta en signal som klarar genomgå hela den vetenskapliga stegvisa processen för att kunna bli lönsam.

Svårt att förstå orden som används? Här har du en ordlista http://www.buboaktieanalys.se/2016/09/02/ordlista-tradingtermer/

Teknisk analys och trading

Teknisk analys och daytrading system, icke-kommersiell utbildningssatsning i aktier, investeringar & trading.

Vår uppgift som Investerare är att identifiera ett frekvent konsekvent ihållande mönster i prisdataserien. Antingen via indikatorer eller maskininlärning. Som fick priset att röra sig i den aktie, råvara, valuta eller index vi vill handla i. Definiera mönstret exakt med matematik, logik och de olika entry och exit teknikerna. Signalen skall identifieras i historisk data, i minst 10 år. För att sedan klara genomgå hela den vetenskapliga processen för att kunna bli lönsam. Här följer lite olika entry/exit tekniker. MOO order, entry eller exit exakt i öppning (open). MOC order, entry eller exit exakt i stängning (close). Intraday on limitorder, entry eller exit vid en definierad tid. Exempelvis exakt 15 min efter öppning (open). Exit kan också ske efter definierad tid. Exempelvis efter 4 candlesticks (maximum holdingperiod). Exit kan också ske vid en exakt nivå, (maximum loss stop, trailing stop, profit level). Exit kan även ske efter logik. När ytterligare vinst är osannolikt. Exempelvis ett definierat mönster indikerar att ytterligare vinst är osannolikt. Exempelvis som i steg 3 & 6. Teknikerna kan också kombineras. Exempelvis, exit av de som kommer först. Profit 0,5 % eller exit efter 5 candlesticks.

Löftena med teknisk analys är att de mönster/information i prisdataserien som du definierar med matematik i historisk prisdata och som klarar genomgå hela den vetenskapliga processen (se steg 2) kommer fortsätta återfinnas i framtida prisdataserier.

Den svaga signalen vi försöker identifiera i en mycket brusig bakgrund, är väldigt kortsiktig. I swingtrading handlar det om rörelser på ungefär 0,5% och i daytrading är dom ännu mindre. I swingtrading måste signalen återfinnas 24 gånger per år & i daytrading 2 gånger om dagen, för att vara statistiskt säkerställt, för att användas i den vetenskapliga processen för att bli lönsam. Lyckas du väl identifiera en signal så kan du nå avkastningar på ett par hudra procent eller mer. Då kan det räcka med att trada systemet 5 år, så kan du pensionera dig med en halv miljard eller mer.

Howard Bandys böcker är det absolut bästa du kan hitta om du vill få en fördjupad förståelse för lönsamma investeringar. Skrivna på ett imponerande ackurat sätt. Howard har över 50 års erfarenhet av lönsam trading/investeringar och har varit professor i matematik & datavetenskap. Rekommenderar börja med den här boken samt bara köpa Howards böcker. Här skriver han om teknisk analys och den vetenskapliga processen i detalj, samt lär ut om maskininlärning. Boken är rätt stor och cirka 500 sidor av högkvalitativ information. 56 fullständigt beskrivna, färdiga, körbara och nedladdningsbara program ingår. https://www.amazon.com/Quantitative-Technical-Analysis-integrated-development/dp/0979183855

Jag hoppas du tar ditt förnuft tillfånga. Att du försöker tänka utan känslomässig påverkan, exempelvis drömmar om rikedom, imponerande texter eller prat som kan blockera förnuftigt tänkande. Försök se det mer objektivt och genomtänkt. Tillämpa kritiskt tänkande och lita inte på indirekt eller direkt kommersiell information.

Grundkurs i aktier, investeringar & trading Teknisk analys

Teknisk analys och swingtrading system. 

Rekommenderar dig börja se steg 1, information som du sannolikt behöver ta del av först.

Teknisk analys Grundkurs i aktier, investeringar & trading

Hela utbildningsserien finner du här: Bubo Aktieanalys & Utbildning

Teknisk analys

Teknisk analys och Daytrading system. Grundkurs i aktier, investeringar & trading. Teknisk analys och Swingtrading system, Trading i aktier och teknisk analys. Teknisk analys aktier, Teknisk analys och candlesticks. Teknisk analys indikator baserade trading system. Investeringar och Teknisk analys och Aktiekunskap. Teknisk analys Grundkurs Aktier nybörjare, Teknisk analys och Akitekunskap, Teknisk analys och Tradingkurser, Grundkurs aktier.  Aktier nybörjare, Teknisk analys trading kurs, Teknisk analys och Aktiekunskap grundkurs. 

Teknisk analys grundkurs

Daytrading och Swingtrading Grundkurs i aktier, investeringar & trading. Teknisk analys, är ett samlingsnamn för grafisk information.